1. Hlutverk nefnda:

1.1 Hver nefnd ber ábyrgð á eftirfarandi hlutum:

Fjáröflunarnefnd: Sér um að halda fjáraflanir, þar á meðal bingó.

Fræðslunefnd: Skipuleggur allt sem viðkemur fræðslu um tegundina ásamt námskeiðum, skrifuðum texta og öðrum fróðleik sem gagnast Siberian Husky eigendum sem og hinum almenna hundaeiganda. Stjórnin velur og býður í nefndina.

Viðburðarnefnd: Skipuleggur viðburði með/án hunda. Skipuleggur göngur, hittinga, útilegur, lokahóf og aðra skemmtilega viðburði.

Sýningarnefnd: Hjálpar til við skipulag, uppsetningu og undirbúning sérsýninga og heldur utan um árlegu uppsetningu sýningar HRFÍ í nóvember.

Vinnunefnd: Finna viðeigandi vinnuprófsreglur fyrir sleðahunda og aðlaga að íslenskum aðstæðum. Markmið nefndarinnar er að koma á laggirnar vinnuprófi fyrir sleðahunda svo þeir geti fengið vinnutitla. Þegar því markmiði er náð mun nefndin sjá um framkvæmd þeirra prófa.

1.2 Sé um stærri viðburði að ræða er deildum frjálst að vinna saman.

1.3 Séu trúnaðarmál borin til nefnda ber nefndarmeðlimum skylda að halda þagnareið. Verði brotið á reglu þessari mun nefndarmeðlimur gerður brottrækur samkvæmt reglu 4.2.

 

2. Uppbygging nefnda:

2.1 Í hverri nefnd eru skipaðir í mesta lagi 6 manns ásamt stjórn deildarinnar. Öll vinna innan nefnda er sjálfboðavinna.

2.2 Áhugasamir aðilar geta boðið sig fram í nefndir. Stjórn deildarinnar mun kappkósta við að kynna starf nefndannar og óska eftir áhugasömum framboðum fyrir fyrsta fund stjórnar eftir ársfund, en á þeim fundi tilnefnir stjórn í nefndir deildarinnar.

2.3 Þær nefndir sem ekki verða fullmannaðar eftir fyrsta fund stjórnar eftir ársfund eru með opið kjör og getur fólk þá boðið sig fram í þær hvenær sem er með samþykki stjórnar.

 

3. Hlutverk stjórnar í nefndum:

3.1 Stjórn deildarinnar hefur yfirlit yfir störfum nefndar og er frjálst að mæta á fundi nefnda.

3.2 Við skipulag viðburða sem þarfnast fjármagns þurfa nefndir að leggja fram kostnaðaráætlun til stjórnar sem mun samþykkja hana eða hafna. Við höfnun kostnaðaráætlunar mun stjórn komið með uppástungur um hvernig og hvað má betur fara.

 

4. Brottrekstur og uppsögn:

4.1 Ef meðlimur nefndar þykir óvirkur að mati annarra nefndarmeðlima ber þeim að tilkynna það til stjórnar sem mun ræða við eftirfarandi einstakling.

4.2 Gerist nefndarmeðlimur sekur um að halda ekki þagnaskyldu um trúnaðarmál sem borin eru nefndinni verður sá einstaklingur gerður brottrækur úr nefndinni tafarlaust.